Tablica ogłoszeń Super KJS

Komunikaty
Komunikat nr 1 dyrektora Super KJS Pobierz plik PDF
Komunikat nr 2 dyrektora Super KJS - przedłużenie terminu zgłoszeń Pobierz plik PDF
Komunikat nr 3 dyrektora Super KJS Pobierz plik PDF
Komunikat nr 4 dyrektora Super KJS Pobierz plik PDF
Decyzje
Decyzja ZSS nr 2 Pobierz plik PDF
Informacje
Harmonogram odbioru administracyjnego - SKJS Pobierz plik PDF
Harmonogram badania kontrolnego - SKJS Pobierz plik PDF
Listy
Lista zgłoszeń - Super KJS Pobierz plik PDF
Lista startowa do PS Debiuty Pobierz plik PDF
Lista startowa Pobierz plik PDF

Partnerzy

Organizatorzy
Patronaty
Partnerzy
Patroni medialni